Zkušební řád

Technická osnova

Oranžový pás (10. Kyu)

A) Techniky

Kihon

(1) Postoje (Tachikata)

Heisoku Dachi, Musubi Dachi, Heiko Dachi, Shizen Dachi (Sotohachiji Dachi), Uchihachiji Dachi, Sanchin
Dachi, Zenkutsu Dachi, Kiba Dachi, Tsuruashi Dachi, Moroashi dachi

(2) Údery (Tsuki)

Seiken Chudan Tsuki, Seiken Jodan Tsuki, Seiken Ago Uchi, Seiken Shita Tsuki, Seiken Kagi Tsuki, Hiji
Uchi, Uraken Ganmen Uchi, Uraken Sayu Uchi, Uraken Hizo Uchi, Uraken Mawashi Uchi, Shuto Ganmen
Uchi, Shuto Sakotsu Uchi, Shuto Sakotsu Uchikomi, Shuto Hizo Uchi, Shuto Uchi Uchi

(3) Bloky (Uke)

Jodan Uke, Chudan Soto Uke, Chudan Uchi Uke, Gedan Barai, Uchi Uke Gedan Barai

(4) Kopy (Keri)

Mae Keage, Uchimawashi, Sotomawashi, Hiza Geri, Kin Geri, Mae Geri, Mawashi Geri,
Yoko Geri, Yoko Keage, Kansetsu Geri, Ushiro Geri

Ido

V Zenkutsu Dachi: pohyb vpřed a vzad, Mawate, kombinováno s 1 technikou (Tsuki, Keri, Uke)

Kata

Taikyoku Sono Ichi & Ni, Sokugi Taikyoku Sono Ichi

B) Kondiční cvičení

Roztažení: placka
Kliky: 20
Dřepy s výskokem: 20
Stoj na rukou: 20 vteřin (s pomocí)
Přítahy: 3
Technika ve výskoku: Tobi Geri (do výše své výšky)

C) Kumite

(1) Yakusoku Kumite: blok proti úderu – Tsuki, blok proti kopu – Tsuki, blok proti úderu – Keri, blok proti
kopu – Keri
(2) Jiyu Kumite: 30 vteřin

Oranžový s pruhem a modrý pás
(9 & 8 Kyu)

A) Techniky

Kihon

(1) Postoje (Tachikata)

Kokutsu Dachi, Nekoashi Dachi

Ido

V Kokutsu Dachi (Nekoashi Dachi): pohyb vpřed a vzad, Mawate, Kokutsu Dachi + Chudan Uchi Uke
V Zenkutsu Dachi: pohyb vpřed a vzad, Mawate, Zenkutsu Dachi + Seiken Oi Tsuki 2x
Zenkutsu Dachi + Seiken Chudan Sanbon Tsuki

Kata

Taikyoku Sono San, Sokugi Taikyoku Sono Ni & San

B) Kondiční cvičení

Roztažení: placka
Kliky: 30
Dřepy s výskokem: 30
Stoj na rukou: 30 vteřin
Přítahy: 5
Technika ve výskoku: Tobi Geri (do výše své výšky + 10cm)

C) Kumite

(1) Yakusoku Kumite: blok proti úderu – Tsuki, blok proti kopu – Tsuki, blok proti úderu – Keri, blok proti
kopu – Keri
(2) Jiyu Kumite: 30 vteřin

Modrý s pruhem a žlutý pás
(7 & 6 Kyu)

A) Techniky

Kihon

(1) Postoje (Tachikata)

Kakeashi Dachi

(2) Údery (Tsuki)

Tettsui, Nukite, Shotei

(3) Bloky (Uke)

Morote Uke, Mawashi Uke, Shuto Mawashi Uke

(4) Dýchání (Kokyu Ho)

Ibuki

Ido

Kokutsu Dachi Shuto Mawashi Uke, Enkei Gyaku Tsuki
Sanchin Dachi: pohyb vpřed a vzad, Mawate, Sanchin Dachi + Seiken Chudan Gyaku Tsuki
Kiba Dachi: pohyb vpřed a vzad (Mae Kosa, Ushiro Kosa), Mawate, Kiba Dachi Jun Tsuki, Tettsui
Zenkutsu Dachi + Jodan Uke – Seiken Chudan Gyaku Tsuki
Zenkutsu Dachi + Mae Geri – Seiken Chudan Tsuki

Kata

Pinan Sono Ichi & Ni, Sanchin

B) Kondiční cvičení

Roztažení: placka
Kliky: 40
Dřepy s výskokem: 40
Stoj na rukou: 40 vteřin
Přítahy: 8
Technika ve výskoku: Tobi Geri (do výše své výšky + 15 cm)

C) Kumite

(1) Yakusoku Kumite: použití různých úderů a kopů
(2) Jiyu Kumite: 60 vteřin

Žlutý s pruhem a zelený pás
(5 & 4 Kyu)

A) Techniky

Kihon

(1) Údery (Tsuki)

Koken Uchi, Haito Uchi, Morote Tsuki

(2) Bloky (Uke)

Koken Uke, Haito Uchi, Jyuji Uke

Ido

Pohyb s otočením, Kiba Dachi + Kaiten Tettsui
Dako Ido (45 stupňů), 45 stupňů Kiba Dachi + Gedan Barai

Kata

Pinan Sono San & Yon, Yantsu

B) Kondiční cvičení

Roztažení: placka
Kliky: 50
Dřepy s výskokem: 50
Stoj na rukou: 50 vteřin
Přítahy: 10
Technika ve výskoku: Tobi Geri (do výše své výšky + 20 cm)

C) Kumite

(3) Yakusoku Kumite: Uke Kaeshi (Blok a obrana) – použití různých úderů a kopů
(4) Jiyu Kumite: 60 vteřin 3 kola

Zelený s pruhem a hnědý pás
(3 & 2 Kyu)

A) Techniky

Ido

Základní pohyb při Kumite (Shizen Tai): Okuri Ashi, Fumi Ashi, Kosa, Oiashi (Sagari)

Kata

Pinan Sono Go, Gekki Sai Dai, Tsuki no Kata

B) Kondiční cvičení

Roztažení: placka
Kliky: 60
Dřepy s výskokem: 60
Stoj na rukou: 60 vteřin
Přítahy: 12
Technika ve výskoku: Tobi Ushiro Geri nebo Tobi Ushiro Mawashi Geri (levá i pravá strana)

C) Kumite

(5) Yakusoku Kumite: Uke a Uke Kaeshi v bojovém střehu, práce nohou
(6) Jiyu Kumite: 60 vteřin 5 kol

Hnědý s pruhem
(1.kyu)

A) Techniky

Ido

Základní pohyb při Kumite (Shizen Tai): Okuri Ashi, Fumi Ashi, Kosa, Oiashi (Sagari)

Kata

Saiha, Gekki Sai Sho, Tensho

B) Kondiční cvičení

Roztažení: placka
Kliky: 80
Dřepy s výskokem: 80
Stoj na rukou: 60 vteřin
Přítahy: 12
Technika ve výskoku: Tobi Ushiro Geri nebo Tobi Ushiro Mawashi Geri (levá i pravá strana)

C) Kumite

(7) Yakusoku Kumite: Uke a Uke Kaeshi v bojovém střehu, práce nohou
(8) Jiyu Kumite: 60 vteřin 5 kol

Černý pás
(1.Dan) Senpai

A) Techniky

Ido

Základní pohyb při Kumite (Shizen Tai), práce nohou, úhyby do stran

Kata

Pinan Sono Ichi – Go Ura, Seipai, Tekki Sono Ichi

B) Kondiční cvičení

Roztažení: placka
Kliky: 100
Dřepy s výskokem: 100
Stoj na rukou: 90 vteřin
Přítahy: 15
Technika ve výskoku: Tobi Geri (do výše své výšky + 30 cm)
Tobi Ushiro Geri nebo Tobi Ushiro Mawashi Geri (levá i pravá strana)

C) Kumite

(1) Yakusoku Kumite: Uke a Uke Kaeshi v bojovém střehu, práce nohou
(2) Jiyu Kumite: 60 vteřin 10 kol

D) Tameshi Wari (přerážecí techniky)

Více než standard na závodech IKO

E) Goshin Jitsu (sebeobrana)

Základní pohyby